Honda City

599.000.000
569.000.000
529.000.000

Honda Brio

452.000.000
448.000.000
418.000.000

Honda CR-V

1.118.000.000
1.048.000.000
998.000.000

Honda HR-V

786.000.000
866.000.000

Honda Civic