Honda City

599.000.000
569.000.000
529.000.000

Honda Brio

452.000.000
450.000.000
418.000.000

Honda CR-V

1.093.000.000
1.023.000.000
983.000.000

Honda Accord

1.203.000.000

Honda HR-V

1.093.000.000
1.023.000.000
983.000.000

Honda Civic